ISO poradenstvo

Zefektívnenie systémov riadenia a ich reinžiniering so zameraním na inovácie:

 • Realizácie reinžinieringu riadenia firmy resp. efektívne nastavenie už existujúceho riadenia firmy,
 • Nastavenie systémov pre spoľahlivé fungovanie firemných procesov, spolupráce, nákladov,
 • Odbúranie abnormalít v procesoch, identifikácia slabých miest,
 • Optimalizácia procesného riadenia
 • Stanovenie vhodných manažérskych nástrojov (Lean manažment, Six Sigma, 5S, TQM)
 • Optimalizácia nákladových položiek
 • Výrazná analýza a tvorba externe riadených procesov, práca so subdodávateľmi a dodávateľmi zákazníkov
 • Nastavenie vzorcov pre ziskovosť jednotlivých procesov
Vybrané zameranie manažérskych systémov:
 • Systém manažérstva kvality ISO 9001
 • Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001
 • Systém bezpečnosti práce OHSAS 18001
 • Systém bezpečnosti potravín ISO 22000, IFS, BRC, HACCP
 • Systém bezpečnosti krmív FAMI QS, GMP +
 • Systém manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok ISO 13485
 • Systém informačnej bezpečnosti ISO 27001
 • Systém manažérstva kvality v automobilovom priemysle ISO / TS 16949
 • Vytvorenie integrovaných manažérskych systémov
 • Ďalšie podľa požiadaviek

Kontakt

ROVNANE consulting, s.r.o.
Horská 556/6
05935 Batizovce