Účtovníctvo

  • vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
  • spracovanie podkladov a evidencia DPH
  • spracovanie mzdovej a personálnej agendy: výpočet miezd zamestnancom, ich evidencia, spracovanie výkazov pre poisťovne, vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
  • komunikácia s poisťovňami, ELDP, rôzne potvrdenia zamestnancom
  • vypracovanie daňového priznania pre Daň z motorových vozidiel
  • vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k daní z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovými úradmi
  • iné služby týkajúce sa účtovníctva podľa požiadaviek klienta

Kontakt

ROVNANE consulting, s.r.o.
Horská 556/6
05935 Batizovce