Ponúkame riešenia v oblastiach:

  • Poradenstvo ISO
  • Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov / GDPR
  • Poradenstvo správa registratúry s prepojením na prevádzku registratúrneho strediska
  • Poradenstvo v oblasti životného prostredia
  • Personálne audity, efektívny výber zamestnancov, hodnotenie zamestnancov
  • Podmienky poskytovania sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z.
  • Protispoločenská činnosť – vypracovanie smernice, preškolenie zamestnancov, poskytovanie externej zodpovednej osoby
  • Vedenie jednoduchého, podvojného účtovníctva a miezd
  • Školenia (aplikačné školenia priamo u vás vo firme)

Kontakt

ROVNANE consulting, s.r.o.
Horská 556/6
05935 Batizovce